Home

WELKOM

‘ZING HET, ZEG HET’ is een praktijk voor zangles op muziektherapeutische basis, muziektherapie bij stress en burn-out, stemexpressie en  NT2-taaltraining door zang.

WELCOME

‘ZING HET, ZEG HET’  or ‘SING IT, SAY IT’ provides Dutch language training through song, as well as music therapy, regular singing lessons and voice expression.

 

Kijk rustig rond en neem bij interesse of vragen contact met me op.

BEL OF MAIL VOOR EEN GRATIS PROEFLES

 

RIVM ADVIES VOOR ZINGEN

Zijn er extra risico’s op Corona-besmetting bij zingen?

De afgelopen tijd verschenen er nieuwsberichten over het verhoogde risico tijdens (koor)zingen. Vanzelfsprekend riep dit de vraag op of 1 op 1 zingen tijdens mijn sessies en lessen veilig is. Om deze vraag beantwoord te krijgen heeft de beroepsvereniging muziektherapie NVvMT deze vraag neergelegd bij het RIVM.

Het RIVM geeft aan dat zingen dezelfde verspreiding geeft als praten.  Bij het zingen houden we dus de 1,5 meter afstand en het is essentieel dat zowel u als ik klachtenvrij zijn, dat wil zeggen: geen koorts, keelpijn, hoesten of niezen. Daarnaast wordt de ruimte voor en na de sessies gelucht, de stoelen ontsmet en letten we op het stemvolume tijdens de sessies (zeer luid zingen geeft mogelijk een hoger besmettingsrisico).

Kortom: lessen zang & stemexpressie en de sessies coaching & muziektherapie bij ZING HET ZEG HET vinden veilig plaats met passende maatregelen.

Voor verdere actuele informatie omtrent veilig zingen: zie deze site van Koornetwerk Nederland.